Nejčastější chyby a mýty při třídění odpadu

17.05.2014 20:13

Možná i vy třídíte odpad, a je to jedině dobře. Neděláte ale zbytečné chyby, které by vaši snahu znehodnotily nebo přidělal práci někomu dalšímu? Co nedělat, a jaké mýty dnes mezi lidmi stále o třídění přetrvávají?

Přístup k třídění

Spousta lidí se stále domnívá, že třídit je zbytečné, že se odpad stejně sveze na jednu hromadu. Proč by se tomu ale tak dělo? Proč by se vynakládaly prostředky, a pak tato snaha vyšla vniveč? Po roztřídění se opravdu materiály dohromady nemíchají! Navíc za uložení odpadu na skládkách se platí. Nikdo tedy nemá důvod sesypávat tříděný odpad dohromady. Jen pokud je obsah tříděného kontejneru hodně znečištěn a znehodnocen, stane se z něj odpad směsný, a pak je bohužel někdy nutno k tomuto kroku přistoupit. Výmluvy na malý počet kontejnerů už des tak nemají své místo. Najdeme je všude, i na vesnicích. Průměrná vzdálenost k nim se každý rok snižuje. Mnoho starších lidí netřídí, protože si myslí, že to nemá smysl. Ovšem každý člověk, bez ohledu na věk, přispívá k lepší situaci na zemi, pokud třídí! Dobrou zprávou je, že 2/3 Čechů aktivně třídí, a toto číslo se zvyšuje. Recyklovat lze asi 40% odpadu.

Není kontejner, jako kontejner

Modré kontejnery na papír přispívají k výrobě recyklovaných obalů, plat na vejce, toaletního papíru a dalších výrobků. Pokud zde vhodíme nevhodný materiál, ztížíme výrazně recyklační proces. Není třeba odstraňovat plastová okénka z obálek nebo kovové pružiny a spony ze sešitů. Ale již recyklovaný papír, především ruličky od toaletního papíru, zde nepatří! Po několika recyklačních cyklech jsou vlákna natolik krátká, že nejdou použít. Nepatří zde papír zašpiněný, mastný, zalaminovaný, křídový, lakovaný, spodní vrstva samolepek, papírové pleny, ani většina nápojových kartonů (na ně se již začínají rozšiřovat speciální kontejnery ─ oranžové).

Zelené a bílé kontejnery jsou určeny na sklo. Sklo lze recyklovat do nekonečna. Do kontejneru na bílé sklo nesmíme vhazovat barevné, znehodnotilo by jej to! Ovšem naopak to lze. Nepatří zde zrcadla, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky, keramika, porcelán, displeje a obrazovky.

Do žlutých kontejnerů třídíme plasty. Ty se dále třídí velice podrobně, i podle druhů a barev. Některé slouží nakonec jako palivo v cementárnách, jiné jsou zrecyklovány. Lahve bychom měli sešlápnout a vhazovat bez víčka. Obaly vypláchneme, ovšem malé znečištění nevadí! Nepatří zde celofán, molitan, lino, guma, těsnění, pneumatiky, vícevrstvé obaly, koberce a obaly od nebezpečných látek.

Kontejnery s oranžovým víkem slouží na nápojové kartony. Pokud chybí, můžeme je většinou vhodit i do modrého nebo žlutého kontejneru, na kterém je tato možnost výslovně uvedena.

Objevují se i kontejnery na drobnou elektroniku a baterie, většinou mají červenou barvu.

Do sběrného dvora odvážíme kovy a výrobky, které kovy (nebo slitiny) obsahují. Dále větší elektroniku, displeje a obrazovky.

Třídění odpadu je společenskou odpovědností každého z nás a měli bychom ji brát zodpovědně. Nejen kvůli sobě, ale hlavně pro budoucnost dalších generací a naší krásné planety. Menší objem směsného odpadu navíc snižuje náklady obce na jeho uložení na skládkách.