Čistička odpadních vod, ekologické a elegantní řešení pro váš dům

26.06.2014 10:57

Hledáte finančně příznivý a výhodný způsob, jak řešit ve vašem domě odpad a odpadní vody? Moderním, finančně příznivým a ekologicky šetrným způsobem je instalace domácí čistírny odpadních vod. Při výběru takového zařízení zohledněte především počet osob, které v domě žijí. To je asi nejdůležitější údaj. Díky tomu vyberete čistírnu správné kapacity. Kořenová čistírna není pro rodinné domy příliš vhodná, vybíráme spíše jiné typy.

Malá čistička pro několik osob

Malé čističky odpadních vod jsou většinou dimenzovány pro dvě až čtyři osoby, nebo pro čtyři až šest osob žijících v rodinném domě. Je zde mnoho dalších parametrů, které je potřeba správně vyhodnotit a zvolit. Výrobek je buď samonosný, nebo se musí obetonovat. Montáž bývá snadná, protože rozměry nejsou velké, a zvládne ji usadit několik lidí i svépomocí. Velmi praktické je pochozí víko. Spotřeba elektrické energie je dalším parametrem na zhodnocení. Biologické čov mají pouze kompresor, který je ovládán spínačem, nepotřebují mechanické rotory, a jsou tedy energeticky nejméně náročné.

Montáž podle návodu

Montáž čistírny odpadních vod nebývá složitá. Vyberte si výrobek, který obsahuje i podrobný návod, jak jej usadit a uvést do provozu, ušetříte si mnoho práce a nervů. K čov také obdržíte návod na provoz, a rady, jak se o takové zařízení starat. Určitě zásadním parametrem při výběru je i cena čistírny. Ta nebývá příliš vysoká, dá se pořídit v řádech několika desítek tisíc korun, i díky vysoké konkurenci. Moderní čistírny jsou dnes téměř bezúdržbové a provozní náklady jsou nízké.

Jak využít vyčištěnou odpadní vodu?

Přečištěnou odpadní vodu lze z čističky odvádět do vod povrchových, nebo do vod podzemních procesem vsakování. U obou těchto možností je třeba mít pro čov vypracovaný a schválený projekt. Po kolaudaci se najede na zkušební provoz, a pokud vše funguje, přechází se na provoz trvalý. Další možností využití je zavlažování pozemku, ovšem není vhodné ji využít pro zalévání rostlin a plodin, které budeme konzumovat.